W związku z przyjęciem przez organy "INVEST-PARK DEVELOPMENT" sp. z o.o. w Wałbrzychu programu pomocy dla najemców i dzierżawców obiektów należących do tej Spółki w ramach realizacji rządowego programu Tarczy Antykryzysowej,  zainteresowane uzyskaniem pomocy Podmioty prosimy o zgłoszenie stosownych wniosków w wersji papierowej na adres "INVEST-PARK DEVELOPMENT"sp. z o.o. w Wałbrzychu. Szczegółowo zasady ubiegania się o pomoc i jej udzielania określa załącznik:

Załacznik Nr 2 Do Uchwały Zarządu


 

Skorzystaj z naszej oferty

Kim jesteśmy?

budynek-2Żarów Zdjęcie Główne

INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. to nowatorskie przedsięwzięcie, które ma przede wszystkim zdynamizować działania skierowane na pozyskiwanie nowych inwestycji dla regionu. Celem statutowym funkcjonowania Spółki, jako Instytucji Otoczenia Biznesu, jest działanie na rzecz rozwoju regionalnego, miedzy innymi poprzez stwarzanie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Spółka prowadzi działalność na terenie województwa dolnośląskiego. Jest to dynamicznie rozwijający się region południowo – zachodniej części Polski, charakteryzujący się korzystnym położeniem geograficznym. Dobra komunikacja z Republiką Czeską i Niemcami jest jego wielkim atutem, sprzyjającym umacnianiu kontaktów kooperacyjnych i handlowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ