W związku z wdrożeniem szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciw działaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołaną nim sytuacją kryzysową Zarząd „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Wałbrzychu (dalej jako Spółka) informuje, że w dniach od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. w Spółce pełnione są dyżury ukierunkowane na realizację zadań nie cierpiących zwłoki, natomiast w pozostałym zakresie obowiązuje system pracy zdalnej.


 

Skorzystaj z naszej oferty

Kim jesteśmy?

budynek-2Żarów Zdjęcie Główne

INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. to nowatorskie przedsięwzięcie, które ma przede wszystkim zdynamizować działania skierowane na pozyskiwanie nowych inwestycji dla regionu. Celem statutowym funkcjonowania Spółki, jako Instytucji Otoczenia Biznesu, jest działanie na rzecz rozwoju regionalnego, miedzy innymi poprzez stwarzanie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Spółka prowadzi działalność na terenie województwa dolnośląskiego. Jest to dynamicznie rozwijający się region południowo – zachodniej części Polski, charakteryzujący się korzystnym położeniem geograficznym. Dobra komunikacja z Republiką Czeską i Niemcami jest jego wielkim atutem, sprzyjającym umacnianiu kontaktów kooperacyjnych i handlowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ