Uwaga:

W związku z docierającymi do nas informacjami o próbach podszywania się pod naszą firmę oraz rozsyłaniem wiadomości drogą elektroniczną do przypadkowych osób, proszę o dokładne sprawdzenie adresu z jakiego przychodzi korespondencja o brakującej płatności oraz nie otwieranie załączników. Informujemy także, że ze strony firmy Invest Park Development nie wyciekły żadne poufne dane.

Skorzystaj z naszej oferty

Kim jesteśmy?

budynek-2Żarów Zdjęcie Główne

INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. to nowatorskie przedsięwzięcie, które ma przede wszystkim zdynamizować działania skierowane na pozyskiwanie nowych inwestycji dla regionu. Celem statutowym funkcjonowania Spółki, jako Instytucji Otoczenia Biznesu, jest działanie na rzecz rozwoju regionalnego, miedzy innymi poprzez stwarzanie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Spółka prowadzi działalność na terenie województwa dolnośląskiego. Jest to dynamicznie rozwijający się region południowo – zachodniej części Polski, charakteryzujący się korzystnym położeniem geograficznym. Dobra komunikacja z Republiką Czeską i Niemcami jest jego wielkim atutem, sprzyjającym umacnianiu kontaktów kooperacyjnych i handlowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ