Skorzystaj z naszej oferty


budynek-2
 HALE PRZEMYSŁOWE

Nowo wybudowane i modernizowane powierzchnie przemysłowe. Zlokalizowane w Parkach Przemysłowych.


budynek-2
 TERENY GREEN-FIELD

Pełen dostęp do infrastruktury technicznej. Aktualne Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego uwzględniające funkcje przemysłowe.
Położenie w obrębie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.


budynek-2
 TERENY MIESZKANIOWE

Atrakcyjne lokalizacje. Budynki wielorodzinne. Uzbrojone działki pod budownictwo jednorodzinne.

Kim jesteśmy?

budynek-2budynek-3

INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. to nowatorskie przedsięwzięcie, które ma przede wszystkim zdynamizować działania skierowane na pozyskiwanie nowych inwestycji dla regionu. Celem statutowym funkcjonowania Spółki, jako Instytucji Otoczenia Biznesu, jest działanie na rzecz rozwoju regionalnego, miedzy innymi poprzez stwarzanie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Spółka prowadzi działalność na terenie województwa dolnośląskiego. Jest to dynamicznie rozwijający się region południowo – zachodniej części Polski, charakteryzujący się korzystnym położeniem geograficznym. Dobra komunikacja z Republiką Czeską i Niemcami jest jego wielkim atutem, sprzyjającym umacnianiu kontaktów kooperacyjnych i handlowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ