INVEST-PARK DEVELOPMENT jako Instytucja Otoczenia Biznesu, należąca do Grupy Kapitałowej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. jest odpowiedzialna za stwarzanie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz pozyskiwanie nowych inwestycji dla regionu.

INVEST-PARK DEVELOPMENT posiada wieloletnie doświadczenie w branży usług budowlanych, w tym w  prowadzeniu i nadzorowaniu procesów inwestycyjno-budowlanych o łącznej powierzchni ponad 70.000 m² hal magazynowo-przemysłowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych m. in. dla podmiotów działających w branży automotive oraz logistyki.

Działania Spółki skupiają się również na udostępnianiu pod wynajem nowoczesnych hal przemysłowo-magazynowych, zlokalizowanych na terenach Parków Przemysłowych położonych w takich miejscowościach jak: Dzierżoniów, Wałbrzych, Świdnica i Świebodzice. Ostatnią oddaną do użytkowania inwestycją własną INVEST-PARK DEVELOPMENT jest Biznes Inkubator – Park Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach przy ulicy Strefowej 5a.