INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. to nowatorskie przedsięwzięcie, które ma przede wszystkim zdynamizować działania skierowane na pozyskiwanie nowych inwestycji dla regionu. Celem statutowym funkcjonowania Spółki, jako Instytucji Otoczenia Biznesu, jest działanie na rzecz rozwoju regionalnego, miedzy innymi poprzez stwarzanie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Spółka prowadzi działalność na terenie województwa dolnośląskiego. Jest to dynamicznie rozwijający się region południowo – zachodniej części Polski, charakteryzujący się korzystnym położeniem geograficznym. Dobra komunikacja z Republiką Czeską i Niemcami jest jego wielkim atutem, sprzyjającym umacnianiu kontaktów kooperacyjnych i handlowych.

INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o. została utworzona przez:

Nazwa Spółki odzwierciedla ofertę firmy, która uzupełnia i rozszerza obszar działalności Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o.

Działania Spółki skupiają się głównie na modernizacji, budowie i udostępnianiu nowoczesnych hal produkcyjno-magazynowych, w ramach parków przemysłowych. Obecnie Spółka zarządza nieruchomościami przemysłowymi położonymi w następujących miejscowościach: Dzierżoniowie, Wałbrzychu, Świdnicy i Świebodzicach.

Nieruchomości w Wałbrzychu i Świdnicy są objęte granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej “INVEST-PARK”. Lokalizacja inwestycji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej daje przedsiębiorcy możliwość korzystania ze zwolnień podatkowych, po spełnieniu określonych odrębnymi przepisami warunków.

Wszystkie hale są przygotowane w taki sposób, aby elastycznie dopasować je do potrzeb i wymagań przedsiębiorcy zarówno w zakresie powierzchni jak i układu.

Spółka oferuje różne formy udostępniania przestrzeni produkcyjno-magazynowych takie jak: najem, leasing (operacyjny lub finansowy) lub sprzedaż.

Oferta Spółki obejmuje również sprzedaż terenów przemysłowych typu green-field. Wszystkie oferowane przez Spółkę grunty posiadają pełny dostęp do infrastruktury technicznej, niezbędnej do funkcjonowania zakładu przemysłowego (energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja).

Przedmiotowe tereny zlokalizowane są na obrzeżach miast i posiadają dostęp do sieci dróg krajowych. Oferowane nieruchomości mogą być wydzielane w taki sposób, aby jak najlepiej spełnić wymagania inwestorów.

Chcąc sprostać oczekiwaniom inwestorów Spółka przyjmuje również zlecenia na budowę hal, jako inwestor zastępczy. Przy takim rozwiązaniu obiekty są projektowane i budowane zgodnie z parametrami określonymi przez inwestora.

Ważnym aspektem jest również zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz atrakcyjnych warunków inwestycyjnych jest zachętą do zainwestowania oraz osiedlenia się w regionie.

W związku z powyższym Spółka posiada w swojej ofercie na sprzedaż lub wynajem mieszkania w budynkach wielorodzinnych w Wałbrzychu, Świdnicy i Dzierżoniowie oraz działki pod budownictwo jednorodzinne w Wałbrzychu.

Serdecznie zachęcamy Państwa do skontaktowania się z nami, w celu uzyskania bardziej szczegółowej oferty oraz pomocy w realizacji planów rozwojowych Państwa inwestycji.