2023.09.08

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DAROWIZNY

termin składania wniosków:

od godz. 7.30 dnia 11 września 2023 r.
do godz. 15.30 dnia 22 września 2023 r.

Wniosek o darowiznę
Regulamin darowizn i sponsoringu

NABÓR WNIOSKÓW O SPONSOROWANIE

termin składania wniosków:

od godz. 7.30 dnia 11 września 2023 r.
do godz. 15.30 dnia 22 września 2023 r.

Wniosek o sponsoring
Regulamin darowizn i sponsoringu

 

2022.05.16

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU VI kadencji

Załącznik do uchwał nr 4/V/2022 Rady Nadzorczej Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

Postępowanie Kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

Kwestionariusz i Oświadczenia Kandydata

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO PIERWSZEGO WICEPREZESA ZARZĄDU VI kadencji

Załącznik do uchwał nr 5/V/2022 Rady Nadzorczej Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

Postępowanie Kwalifikacyjne na stanowisko Pierwszego Wiceprezesa Zarządu

Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego na stanowisko Pierwszego Wiceprezesa Zarządu

Kwestionariusz i Oświadczenia Kandydata

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO DRUGIEGO WICEPREZESA ZARZĄDU VI kadencji

Załącznik do uchwał nr 6/V/2022 Rady Nadzorczej Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

Postępowanie Kwalifikacyjne na stanowisko Drugiego Wiceprezesa Zarządu

Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego na stanowisko Drugiego Wiceprezesa Zarządu

Kwestionariusz i Oświadczenia Kandydata

 

Sekretariat Spółki funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30


 

2022.02.25

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO PIERWSZEGO WICEPREZESA ZARZĄDU V kadencji

Załącznik do uchwał nr 04/II/2022 Rady Nadzorczej Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

Postępowanie Kwalifikacyjne na stanowisko Pierwszego Wiceprezesa Zarządu

Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego na stanowisko Pierwszego Wiceprezesa Zarządu

Kwestionariusz i Oświadczenia Kandydata

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO DRUGIEGO WICEPREZESA ZARZĄDU V kadencji

Załącznik do uchwał nr 05/II/2022 Rady Nadzorczej Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

Postępowanie Kwalifikacyjne na stanowisko Drugiego Wiceprezesa Zarządu

Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego na stanowisko Drugiego Wiceprezesa Zarządu

Kwestionariusz i Oświadczenia Kandydata

 

Sekretariat Spółki funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30


 

2022.01.28

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU V kadencji

Załącznik do uchwały nr 8/I/2022 Rady Nadzorczej Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

Uwaga uaktualnienie dokumentów

Postępowanie Kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

Kwestionariusz i Oświadczenia Kandydata

 

Postępowanie Kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

Kwestionariusz i Oświadczenia Kandydata

Sekretariat Spółki funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30


 

2020.12.18

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU V kadencji

Załącznik do uchwały nr 51/2020 Rady Nadzorczej Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

Postępowanie Kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

Kwestionariusz i Oświadczenia Kandydata

Sekretariat Spółki funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
(w dniu 24.12.2020 r w związku ze Świętami Bożego Narodzenia oraz z dniami ustawowo wolnymi biuro Spółki będzie nieczynne)


2019.02.16

Załączniki do uchwały Rady Nadzorczej nr 14 Spółki pod firmą: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.:

Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego w przedmiocie wyłonienia kandydata na stanowisko Członka Zarządu Spółki pod firmą: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (dotyczy stanowiska Prezesa i Wiceprezesa)

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalfikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalfikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

Sekretariat Spółki funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30