2020.12.18

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU V kadencji

Załącznik do uchwały nr 51/2020 Rady Nadzorczej Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

Postępowanie Kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

Kwestionariusz i Oświadczenia Kandydata

Sekretariat Spółki funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
(w dniu 24.12.2020 r w związku ze Świętami Bożego Narodzenia oraz z dniami ustawowo wolnymi biuro Spółki będzie nieczynne)

 

2019.02.16

Załączniki do uchwały Rady Nadzorczej nr 14 Spółki pod firmą: “INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.:

Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego w przedmiocie wyłonienia kandydata na stanowisko Członka Zarządu Spółki pod firmą: “INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (dotyczy stanowiska Prezesa i Wiceprezesa)

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalfikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalfikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

Sekretariat Spółki funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30