Pod lokalizację inwestycji związanej z budową hal produkcyjnych i magazynowych wybrano nieruchomość przy ul. Uczniowskiej o łącznej powierzchni 5,8915ha plus powierzchnia skarp, tj. 0,6412 ha, które powstały jako efekt makroniwelacji terenu („Nieruchomość WPP”), położoną w województwie dolnośląskim, powiecie wałbrzyskim, Gminie Miejskiej Wałbrzych.
Nieruchomość WPP jest to teren po makroniwelacji, objęty granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Obecnie wybudowana jest hala o powierzchni: część produkcyjno - magazynowa: 5.600 m2, część administracyjno - socjalna: 810 m2 (budynek dwukondygnacyjny).

Połączenia kolejowe
W odległości ok. 4,5 km znajduje się towarowa stacja przeładunkowa Wałbrzych Szczawienko, położona na trasie relacji Wrocław – Jelenia Góra.

Połączenia drogowe
Do Nieruchomości WPP prowadzi nowo wybudowana droga dojazdowa o szerokości 7m, połączona z ul. Uczniowską bezpośrednio prowadzącą do drogi krajowej nr 35

Najbliższe lotnisko
Wrocław - Strachowice – 75 km

Informacje

Lokalizacja inwestycji:
  • Wałbrzych, ulica Uczniowska
Osoby do kontaktu:
Kontakt:
  • ul. Uczniowska 16
  • 58-306 Wałbrzych
  • tel. (+48) 74 646 25 70
  • faks (+48) 74 646 25 74