Anna Maria Gajdanowicz – Prezes Zarządu

Anna Kania – Wiceprezes Zarządu