Anna Kania – Prezes Zarządu

Krzysztof Król – Wiceprezes Zarządu

Marcin Bernat – Wiceprezes Zarządu