Kontakt

INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
NIP 886-28-87-034
REGON 020686631
KRS 0000309190 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarki Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 74.890.000 zł

SEKRETARIAT
(+48) 74 646 25 70
(+48) 74 646 25 74
ipd@ipdevelopment.pl

DZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU

(+48) 74 646 25 77

DZIAŁ FINANSOWO ORGANIZACYJNY

Księgowość

(+48) 74 646 25 83

Marketing

(+48) 74 646 25 76