Kontakt

INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

NIP 886-28-87-034

REGON 020686631

KRS 0000309190 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarki Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 74.890.000 zł

(+48) 74 646 25 70
(+48) 74 646 25 74

Przepisz kod

captcha