Skład Rady Nadzorczej „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

Jarosław Gęborys – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wanda Ostrowska – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Ziubroniewicz – Członek Rady Nadzorczej

Marek Suwalski – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Jung – Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Calińska – Mayer – Członek Rady Nadzorczej