INVEST-PARK DEVELOPMENT

 

INVEST-PARK DEVELOPMENT jako Instytucja Otoczenia Biznesu, należąca do Grupy Kapitałowej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. jest odpowiedzialna za stwarzanie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz pozyskiwanie nowych inwestycji dla regionu.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży usług budowlanych, w tym w  prowadzeniu i nadzorowaniu procesów inwestycyjno-budowlanych o łącznej powierzchni ponad 70.000 m² hal magazynowo-przemysłowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych m. in. dla podmiotów działających w branży automotive oraz logistyki.

Kim jesteśmy?

Żarów Zdjęcie Główne

INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. to nowatorskie przedsięwzięcie, które ma przede wszystkim zdynamizować działania skierowane na pozyskiwanie nowych inwestycji dla regionu. Celem statutowym funkcjonowania Spółki, jako Instytucji Otoczenia Biznesu, jest działanie na rzecz rozwoju regionalnego, miedzy innymi poprzez stwarzanie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Spółka prowadzi działalność na terenie województwa dolnośląskiego. Jest to dynamicznie rozwijający się region południowo – zachodniej części Polski, charakteryzujący się korzystnym położeniem geograficznym. Dobra komunikacja z Republiką Czeską i Niemcami jest jego wielkim atutem, sprzyjającym umacnianiu kontaktów kooperacyjnych i handlowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ