2 (dwa) powtórne przetargi nieograniczone, dwustopniowe – wyniki

Wyniki postępowań IZ/WSSE-IPD/4-II/2014 oraz IZ/WSSE-IPD/3-II/2014

Wyniki postępowań IZ/WSSE-IPD/4-II/2014 oraz IZ/WSSE-IPD/3-II/2014

„INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 21

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

ogłasza wyniki

2 (dwóch) powtórnych przetargów nieograniczonych, dwustopniowych (ofertowanie – negocjacje) – postępowania dla przedsięwzięć inwestycyjnych pn.:

  1. Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” hali przemysłowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu w granicach nieruchomości położonej w Bolesławcu na działce 67/9, obręb Bolesławiec 4.
  2. Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” hali przemysłowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu w granicach nieruchomości położonej w Kłodzku na działce 832/1, obręb Jaszkowa Dolna.

IZ/WSSE-IPD/4-II/2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych prowadząc postępowanie przetargowe – przetarg nieograniczony, dwustopniowy (ofertowanie – negocjacje) dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” hali przemysłowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu w granicach nieruchomości położonej w Bolesławcu na działce 67/9, obręb Bolesławiec 4, oznaczenie sprawy IZ/WSSE-IPD/4-II/2014, zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego

wybrano ofertę złożoną przez:

SPEC BAU Polska Sp. zo.o.,

ul. Zaborska 1a

32-600 Oświęcim

Uzasadnienie wyboru oferty:

Najkorzystniejszą ofertę złożyła SPEC BAU Polska Sp. zo.o. z/s w Oświęcimiu, która uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych kryteriów oceny ofert.

Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba przyznanych punktów

1. Pre-Fabrykat Sp. z o.o.Miłków, ul. Brzezie Karkonoskie 2; 58-540 Karpacz

96,67

2. SPEC BAU Polska Sp. zo.o.,ul. Zaborska 1a, 32-600 Oświęcim

99,81

Zamawiający informuje, iż z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy, ani oferty żadnego z Wykonawców nie została odrzucona.

 

IZ/WSSE-IPD/3-II/2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych prowadząc postępowanie przetargowe – przetarg nieograniczony, dwustopniowy (ofertowanie – negocjacje) dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: 1. Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” hali przemysłowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu w granicach nieruchomości położonej w Kłodzku na działkach 832/1, obręb Jaszkowa Dolna – przetarg powtórny, oznaczenie sprawy IZ/WSSE-IPD/3-II/2014, zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego

wybrano ofertę złożoną przez:

SPEC BAU Polska Sp. zo.o.,

ul. Zaborska 1a

32-600 Oświęcim

Uzasadnienie wyboru oferty:

Najkorzystniejszą ofertę złożyła SPEC BAU Polska Sp. zo.o. z/s w Oświęcimiu, która uzyskała największą liczbę punktów wg przyjętych kryteriów oceny ofert.

Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba przyznanych punktów

1. Pre-Fabrykat Sp. z o.o.Miłków, ul. Brzezie Karkonoskie 2; 58-540 Karpacz

92,28

2. SPEC BAU Polska Sp. zo.o.,ul. Zaborska 1a, 32-600 Oświęcim

93,33

Zamawiający informuje, iż z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy, ani oferty żadnego z Wykonawców nie została odrzucona.