Zapytanie ofertowe – odśnieżanie posesji w Wałbrzychu

W związku z okresem zimowym „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza firmy specjalizujące się odśnieżaniem terenów do złożenia oferty cenowej na wykonanie niżej wymienionego zakresu prac:

  1. Wałbrzyski Park Przemysłowy – teren zlokalizowany przy ul. Uczniowskiej 34

Zakres odśnieżania:

– plac manewrowy z kostki betonowej – ok. 3.400 m2

– droga wewnętrzna z kostki betowej – ok. 3.200 m2

– parkingi z kostki betonowej – 1.300 m2

– chodniki – 120m2

  1. Osiedle Tęczowe – teren zlokalizowany przy ul. Orkana

      Zakres odśnieżania zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego:

– odśnieżanie ul. Brzoskwiniowej i Orzechowej,

– odśnieżanie chodników biegnących wzdłuż ww. ulic wraz z posypaniem materiałem zabezpieczającym (sól),

– odśnieżanie schodów wraz z posypaniem materiałem zabezpieczającym (sól).

Zamawiający udostępni niezbędny sprzęt w celu realizacji zakresu zapytania ofertowego tj. ciągnik, pług, solarkę oraz materiały zabezpieczające  – sól drogowa.

Wymagania:

– uprawnienia do kierowania ciągnika z osprzętem

-stosowne zezwolenia i badania.

Prosimy o podanie w ofercie ceny w dwóch wariantach: cena za jednorazową usługę oraz cenę ryczałtowa za miesiąc gotowości.

Prosimy o podanie ceny netto za wykonanie każdego zakresu z osobna.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o pod nr telefonu 74 646 25 77.

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: agnieszka.jaroszewska@ipdevelopment.pl w terminie do 02.12.2016 r. do godziny 12.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

 

Wykaz załączników:

zalacznik-nr-1