Dotyczy wyboru oferty w zapytaniu ofertowym ogłoszonym na stronie internetowej Spółki w dniu 8.11.2016r.: „Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zabudowy szeregowej zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Czereśniowej, działki gruntu nr 342/15, 342/14, 342/13, 342/12, 342/11, 342/10, 342/9, 342/8, 342/7, 342/6, 342/5, obręb 11 Poniatów.”

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że nie dokonała wyboru oferty na wykonanie ww. zadania. Powodem niedokonania wyboru oferty był fakt, iż najniższa z ofert przekroczyła zakładany przez Spółkę budżet przeznaczony na realizację przedmiotowego zadania.

Lista oferentów, którzy złożyli oferty:

  1. „CRARCH” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39a/1,
  2. Biuro Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 20b,
  3. Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze Maciej Morka z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 187/15,
  4. KORMET – PROJEKT Firma Inżynieryjna Sebastian Kościelniak z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Ciernie 54-55,
  5. Pracownia Projektowa Paweł Jabłoński z siedzibą w Bielsku Białej, Plac Chrobrego 1.

 

Sporządził: Wojciech Kloc