Informacja do oferentów – unieważnienie postępowania

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, o unieważnieniu przetargu pn. „Budowa I etapu – zabudowy szeregowej (5 segmentów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych, zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Czereśniowej, działki gruntu 342/15, 342/14, 342/13,  342/12, 342/11, 342/10, 342/9, 342/8,  342/7, 342/6, 342/5 obręb 11 Poniatów” zgodnie z zapisami pkt. 27 SIWZ. 

Załącznik:

Unieważnienie przetargu