Informacja do ofertentów – unieważnienie postępowania

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp z o.o. uprzejmie informuje, że unieważniono postępowanie zamieszczone na stronie internetowej Spólki w dniu 23 maja 2017r. na wykonanie kontroli system ogrzewana z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów, zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej art. 23.1.1. lit. b) dla obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o. Powodem unieważnienia postępowania jest konieczność doszczegółowienia zapytania ofertowego ze względu na dużą rozbieżność cenową.

Unieważnienie postępowania