INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wałbrzych, dnia 25.01.2017

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

W związku z zapytaniem ofertowym zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 25 listopada 2016r. ,,INVEST- PARK DEVELOPMNENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 informuje, że na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zabudowy szeregowej zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Czereśniowej, działki gruntu nr 342/15, 342/14, 342/13, 342/12, 342/11, 342/10, 342/9, 342/8, 342/7, 342/6, 342/5, obręb 11 Poniatów wyłoniona została firma, która złożyła najkorzystniejsza ofertę w Etapie II – negocjacje:
KORMET-PROJEKT
mgr inż. Sebastian Kościelniak
Ciernie 54-55
58-160 Świebodzice

Sporządził: Wojciech Kloc