Informacja o udzieleniu zamówienia

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania, którego przedmiotem jest realizacja inwestycji pn. „Odbudowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” hali produkcyjno-magazynowej położonej w Świebodzicach na terenie świebodzickiego Parku przemysłowego dz. gr. 747/1, która ucierpiała w pożarze – Etap I”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 

Pekabex Bet S.A.

Ul. Szarych Szeregów 27

60-462 Poznań

 

Załącznik:

Informacja o udzieleniu zamówienia