Informacja o udzieleniu zamówienia

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania, którego przedmiotem jest realizacja inwestycji np. „Budowa w systemie „zaprojektuj i rozbuduj” halę produkcyjno-magazynową, położoną w Dzierżoniowie na terenie Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego dz. gr. 188/2″, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Budownictwa

Przemysłowego i Ogólne

G-5 Sp. z o.o.

Ul. Żeromskiego 3d

55-200 Oława

Załącznik:  Informacja