Informacja o udzieleniu zamówienia – ,Przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki

Informacja o udzieleniu zamówienia: ,,Przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki , zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 pkt.1) ppkt. a), b),c).”

Załącznik:

Informacja o udzieleniu zamówienia