INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wałbrzych, dnia 20 stycznia 2017r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania, którego przedmiotem jest:
,,Przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2, 4 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Adek-Poż Adrian Zapała
ul. Łazy 41
26-085 Miedziana Góra