Planowany termin rozpoczęcia procedury przetargowej sprzedaży nieruchomości – 12 maja 2021 r.

Cena wywoławcza 2 400 000 zł netto.

Położony przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie budynek (dawna Villa Treutler-Schlösser) stanowi wyjątkowy obiekt architektoniczny.

Pomimo to, niewiele wiemy na temat jego historii. Do naszych czasów nie zachowały się dokumenty na podstawie których możemy odtworzyć jego losy: od czasu wzniesienia, poprzez lata I Wojny Światowej, okresu międzywojennego, II Wojny Światowej, aż po czasy nam współczesne. Podobnie sprawa przedstawia się ze świadkami – niewiele żyje już osób, których relacja mogłaby pomóc odtworzyć losy obiektu na przestrzeni dziejów. A szkoda, bo z pewnością dawna „Villa Treutler-Schlösser” wzniesiona w 1870 r. zasługuje na wzmożone zainteresowanie nie tylko ze strony miłośników historii Gminy Żarowa.

Po 1945 r. i włączeniu Dolnego Śląska do Polski, obiekt ten nie cieszył się należną  mu atencją ze strony władz PRL. Po rozpoczęciu działalności przez żarowskie Dolnośląskie Zakłady Chemiczne (ich poprzednikiem było powstałe w 1858 r. niemieckie przedsiębiorstwo  pod nazwą „Silesia”) w budynku przez szereg lat funkcjonowało przedszkole przyzakładowe.  W parze z tym nie szły stosowne nakłady na utrzymanie obiektu w należytym stanie. Sytuacja nie uległa zasadniczej zmianie po 1989 r., a „ząb czasu” nadgryzł substancję budynku, która zatraciła swój reprezentacyjny charakter.

Sytuacja uległa zasadniczej zmianie po nabyciu w 2003 roku od Gminy Żarów obiektu przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną Invest-Park Sp. z o.o. Dzięki staraniom WSSE przeprowadzono gruntowny remont dawnej „Villi Treutler-Schlȍsser”, zwiększając nie tylko jej walory użytkowe, lecz również wizualne.

Obecnie budynek stanowi własność „Invest -Park Development” sp. z o.o. w Wałbrzychu.  Aktualny właściciel obiektu dokłada należytej staranności, aby ten zabytkowy i związany z historią Żarowa budynek nie utracił należnego mu blasku, sprzyjając propagowaniu wiedzy o dziejach lokalnej społeczności. 

Obecnie budynek jest przeznaczony do sprzedaży. Do końca sierpnia 2021r. parter obiektu będzie wynajęty na potrzeby przedszkola niepublicznego. Po tym okresie nie będą na nim ciążyły żadne zobowiązania wynikające z umowy najmu.

Wypada mieć nadzieję, że w przypadku jego sprzedaży, nowy nabywca również dołoży starań, aby dawna „Villa Treutler-Schlösser” jeszcze przez długie lata stanowiła cenny artefakt budownictwa na mapie zabytków Gminy Żarów.