Położony przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie budynek (dawna Villa Treutler-Schlösser) stanowi wyjątkowy obiekt architektoniczny.

Pomimo to, niewiele wiemy na temat jego historii. Do naszych czasów nie zachowały się dokumenty na podstawie których możemy odtworzyć jego losy: od czasu wzniesienia, poprzez lata I Wojny Światowej, okresu międzywojennego, II Wojny Światowej, aż po czasy nam współczesne. Podobnie sprawa przedstawia się ze świadkami – niewiele żyje już osób, których relacja mogłaby pomóc odtworzyć losy obiektu na przestrzeni dziejów. A szkoda, bo z pewnością dawna „Villa Treutler-Schlösser” wzniesiona w 1870 r. zasługuje na wzmożone zainteresowanie nie tylko ze strony miłośników historii Gminy Żarowa.

Po 1945 r. i włączeniu Dolnego Śląska do Polski, obiekt ten nie cieszył się należną  mu atencją ze strony władz PRL. Po rozpoczęciu działalności przez żarowskie Dolnośląskie Zakłady Chemiczne (ich poprzednikiem było powstałe w 1858 r. niemieckie przedsiębiorstwo  pod nazwą „Silesia”) w budynku przez szereg lat funkcjonowało przedszkole przyzakładowe.  W parze z tym nie szły stosowne nakłady na utrzymanie obiektu w należytym stanie. Sytuacja nie uległa zasadniczej zmianie po 1989 r., a „ząb czasu” nadgryzł substancję budynku, która zatraciła swój reprezentacyjny charakter.

Sytuacja uległa zasadniczej zmianie po nabyciu w 2003 roku od Gminy Żarów obiektu przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną Invest-Park Sp. z o.o. Dzięki staraniom WSSE przeprowadzono gruntowny remont dawnej „Villi Treutler-Schlȍsser”, zwiększając nie tylko jej walory użytkowe, lecz również wizualne.

Obecnie budynek stanowi własność „Invest -Park Development” sp. z o.o. w Wałbrzychu.  Aktualny właściciel obiektu dokłada należytej staranności, aby ten zabytkowy i związany z historią Żarowa budynek nie utracił należnego mu blasku, sprzyjając propagowaniu wiedzy o dziejach lokalnej społeczności. 

Obecnie budynek jest przeznaczony do sprzedaży. Obiekt jest wolny od jakichkolwiek zobowiązań wynikających z tytułu najmu.

Wypada mieć nadzieję, że w przypadku jego sprzedaży, nowy nabywca również dołoży starań, aby dawna „Villa Treutler-Schlösser” jeszcze przez długie lata stanowiła cenny artefakt budownictwa na mapie zabytków Gminy Żarów.