Zapytanie ofertowe – odśnieżanie posesji 2016/2017

W związku z okresem zimowym „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na odśnieżanie niżej wymienionych terenów:

 • Świdnicki Park Przemysłowy
 1. Obiekt zlokalizowany przy ul. Towarowej 28A

– plac manewrowy z kostki betonowej  wraz z drogą asfaltowa przy parkingu – ok. 3000,00m2,

– parking (kostka betonowa) – ok. 1250,00m2,

– chodniki wraz ze strefami wejściowymi do budynku – ok. 600,00m2

– dach hali + biurowca (membrana PCV) – ok. 4.500m2

 1. Obiekt zlokalizowany przy ul. Towarowej 30

– plac manewrowy (asfalt) z parkingiem (kostka betonowa) –ok.  600,00m2,

– droga dojazdowa do hali (asfalt) – ok. 1400,00m2,

– chodniki wraz ze schodami i strefą wejściową do biurowca, – ok. 150,00m2,

 • Dzierżoniowski Park Przemysłowy:
 1. Obiekt zlokalizowany przy ul. Strefowej 19

– odśnieżanie dachu hali + biur (membrana PCV) – ok. 2000 m2.

 • Wałbrzyski Park Przemysłowy
 1. Obiekt zlokalizowany przy ul. Uczniowskiej 34

– dach hali, biurowca i budynku technicznego (membrana PCV) – ok. 3.200,00m2

 • Świebodzicki Park Przemysłowy ul. Wałbrzyska 38
 1. Dach hali A (membrana PCV) – ok. 1.700,00 m2
 2. Dach hali B+C (membrana PCV, papa) – ok. 650m2
 3. Dach hali D (membrana PCV) – ok. 400m2
 4. Dach hali E (membrana PCV, papa) – ok. 550m2
 5. Dach hali F (papa) – ok. 850m2
 6. Dach hali G(dach papowy) – ok. 9.000,00m2

Obiekt zlokalizowany w Wałbrzychu przy ul. Południowej 3

 1. Dach z blachy falistej – ok. 1.600m2

Prosimy o podanie w ofercie cen w dwóch wariantach: cena za jednorazową usługę oraz cenę ryczałtowa za miesiąc. Ponadto prosimy o wycenę dla poszczególnych lokalizacji osobno (oznaczonych numerami od 1 do 11) ponieważ Spółka dopuszcza możliwość zlecenia prac na poszczególnych obiektach różnym oferentom.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Kloc pod nr telefonu 74 646 25 77.

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 09.12.2016 r. do godziny 12.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.