Ogłoszenie o planowanym zamówieniu IPD na roboty budowlane: „Budowa hali produkcyjno – magazynowej z częścią administracyjno – usługową (inkubator przedsiębiorczości) i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych w celu utworzenia parku biznesu w Świebodzicach przy ul. Strefowej ”

Wałbrzych, 13.11.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU

NA ROBOTY BUDOWLANE

 

Działając w imieniu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu (dalej jako Spółka) uprawnieni do jej reprezentacji, informujemy o planowanym zamówieniu na roboty budowlane pod nazwą:

„BUDOWA HALI PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEJ Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO – USŁUGOWĄ (INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI) I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH W CELU UTWORZENIA PARKU BIZNESU W ŚWIEBODZICACH PRZY UL. STREFOWEJ ”

 

Planowany termin zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie Spółki:

grudzień 2019 r. Planowany termin wykonania zamówienia/robót budowlanych:

do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

Materiały:

  1. Projekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu.
  2. Uzupełnienia, uszczegółowienie oraz wyjaśnienia do wybranych elementów.
  3. Wytyczne wykonania robót.
  4. Prawomocne pozwolenie na budowę.