Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie opomiarowania rurociągu gazu zasilającego promienniki gazowe na części hali zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego.

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie opomiarowania rurociągu gazu zasilającego promienniki gazowe na części hali zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego.

Zakres prac:

1) Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego instalacji gazowej w zakresie skrzynki pomiarowej.

2) Wykonanie projektu budowlanego wraz z jego uzgodnieniem w gazowni.

3) Dostawa i montaż nowej skrzynki gazowej wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz układem pomiarowym.

4) Przepięcie nieopomiarowanego rurociągu gazu do nowego układu pomiarowego w skrzynce z pkt3 wraz z przeniesieniem zaworu MAG oraz przepięciem instalacji detekcji gazu zamontowanej na hali

5) Wykonanie prób i sprawdzeń wykonanej instalacji.

6) Uzyskanie stosownych zezwoleń i odbiorów.

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY OBOWIĄZKOWO NALEŻY PRZEPROWADZIĆ WIZJĘ LOKALNĄ MIEJSCA WYKONYWANIA ROBÓT PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Robertem Strzeleckim lub Panem Wojciechem Kloc pod nr telefonu 74 646 25 76.

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: robert.strzelecki@ipdevelopment.pl w terminie do 27.01.2017 r. do godziny 12.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie całego zakresu prac.

 

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załacznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Sporządził: Wojciech Kloc