Unieważnienie postępowania – „Przeprowadzenie oceny stanu ochrony przeciwpożarowej i bhp w obiektach będących własnością IPD Sp. z o.o.”

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. uprzejmie informuję, że unieważniono postępowanie zamieszczone na stronie Spółki w dniu 25 kwietnia 2017 r. na przeprowadzenie oceny stanu ochrony przeciwpożarowej i bhp w obiektach będących własnością IPD Sp. z o.o.. Powodem unieważnienia postępowania jest konieczność doszczegółowienia zakresu zamówienia. 

Unieważnienie postępowania