Unieważnienie postępowania: „Wykonywanie usługi monitoringu i interwencji hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjoalno – biurową położonej przy ul. Południowej 3 w Wałbrzychu”.

Unieważnienie postępowania: „Wykonywanie usługi monitoringu i interwencji hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalno – biurową położonej przy ul. Południowej 3 w Wałbrzychu”. 

Działając w imieniu spółki „Invest – Park Develepment” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 [dalej jako Spółka], jako Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu Spółki, informujemy że Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Zarząd „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

 

Załącznik:
Informacja dla oferentów