Zapytanie ofertowe – aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Spółka  „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów wymienionych poniżej:

  • Świdnicki Park Przemysłowy
  1. Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Towarowej 28A
  • Wałbrzyski Park Przemysłowy
  1. Hala magazynowo – produkcyjna z z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Uczniowskiej 34
  • Świebodzicki Park Przemysłowy ul. Wałbrzyska 38
  1. Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Wałbrzyskiej 38 (hala G)

 

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego obiektów wymagające aktualizacji dostępne są do wglądu w siedzibie Spółki.

Prosimy o wycenę dla poszczególnych lokalizacji osobno (oznaczonych numerami od 1 do 3) ponieważ Spółka dopuszcza możliwość zlecenia prac na poszczególnych obiektach różnym oferentom.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Kloc pod nr telefonu 74 646 25 77.

 

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 22.11.2016 r. do godziny 12.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.