Zapytanie ofertowe – czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych

Spółka  „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie czyszczenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 dla następujących obiektów:

 • Świdnicki Park Przemysłowy
 1. Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Towarowej 28A
 2. Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Towarowej 30
 • Wałbrzyski Park Przemysłowy
 1. Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Uczniowskiej 34
 2. Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Południowej 3
 • Świebodzicki Park Przemysłowy ul. Wałbrzyska 38
 1. Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną – hala G
 2. Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną – hala A
 3. Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną – hala B i C
 4. Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną – hala D
 5. Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną – hala E
 6. Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną – hala F
 • Dzierżoniowski Park Przemysłowy
 1. Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Strefowej 15-17
 2. Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Strefowej 19

Prosimy o wycenę dla poszczególnych lokalizacji osobno (oznaczonych numerami od 1 do 12) ponieważ Spółka dopuszcza możliwość zlecenia prac na poszczególnych obiektach różnym oferentom.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Kloc pod nr telefonu 74 646 25 77.

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 28.11.2016 r. do godziny 12.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.