Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania czynności konserwacyjnych systemu detekcji gazu

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania czynności konserwacyjnych systemu detekcji gazu

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie czynność związanych z okresowym przeglądem systemu detekcji gazu na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością IPD zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków paragraf 3 ust. 2:

 lp TYP ILOŚĆ SUMA
1 Centrala: MD2Z 8 27
MD4Z 4
MD8Z 2
CS4X 8
CS8X 3
WGT-06 2
2 Sygnalizator: SL-32 12 26
SL-21 4
SOA-08 10
3 Detektor: DEX 36 99
DEM-08 33
GP 14
INNE 16
4 Zawór: ZBK-50 19 25
ZBK-100 2
ZB-65K 2
MAG-2000 2
5 Inne: Koncentrator 2 11
STZ-8 9

 

Systemy detekcji gazu zlokalizowane są na obiektach:

a) Świdnicki Park Przemysłowy:

– hala przy ul. Towarowej 28A w Świdnicy;

– hala przy ul. Towarowej 30 w Świdnicy.

b) Dzierżoniowski Park Przemysłowy:

– hala przy ul. Strefowej 15-17 w Dzierżoniowie;

– hala przy ul. Strefowej 19 w Dzierżoniowie.

c) Wałbrzyski Park Przemysłowy:

– hala przy ul. Uczniowskiej 30 w Wałbrzychu.

d) Świebodzicki Park Przemysłowy przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach:

– hala i budynek G;

– hala i budynek A;

Zakres Prac obejmuje:

Wykonanie czynności konserwacyjnych systemu detekcji gazu wraz z całym układem zasilania zgodnie z Rozporządzeniem  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków paragraf 3 ust. 2: Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.”.

Termin wykonania w/w prac do 31.10.2016 r.

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 17.10.2016 r. do godziny 10.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za komplet.

Przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu wykonywania czynności konserwacyjnych systemu detekcji gazu. W tym celu proszę o kontakt pod numerem telefonu tel. 74 646 25 77.