Zapytanie ofertowe dotyczące wymiany detektorów na nowe w wersji z wymiennym modułem sensora

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę detektorów na nowe w wersji z wymiennym modułem sensora

Rodzaj detektorów zamontowanych

Lp.   TYP ILOŚĆ
1. DETEKTOR DEM-08 15

 

Systemy detekcji gazu zlokalizowany jest na obiekcie :

a) Wałbrzyski Park Przemysłowy:

hala przy ul. Uczniowskiej 34 w Wałbrzychu.

Zakres Prac obejmuje:

Wymianę 15 sztuk detektorów gazu typu Alkaster DEM – 08 na detektory nowe w wersji z wymiennym modułem.

Wysokość montażu detektorów ok. 8 m.

 

Termin wykonania w/w prac do 30.05.2018 r.

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w terminie do 17.05.2018r. do godziny 12.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:
Wymiany detektorów na nowe w wersji z wymiennym modułem sensora”

(Nie otwierać przed dniem 17.05.2018r. godz. 12.00)

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wymianę 15 sztuk .

Przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu wykonywania czynności związanych z wymianą detektorów gazu.

W tym celu proszę o kontakt pod numerem telefonu tel. 74 646 25 77.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załączniki 1 i 2