Zapytanie ofertowe na okresową obsługę czyszczenia przewodów spalinowych oraz dymowych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 dla obiektów będących własnością IPD Sp. Z o.o.

Wałbrzych, dnia 20.07.2018 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie okresowego czyszczenia przewodów spalinowych i dymowych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej §34 obiektów, będących własnością Spółki, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:


Centrum Kominiarskie
Tomasz Harzowski
ul. Cedry 15
66-100 Sulechów

Załącznik: Informacja o udzieleniu zamówienia

 


 

Spółka INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. Z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na okresową, od sierpnia 2018 do lutego 2019, obsługę czyszczenia przewodów spalinowych oraz dymowych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 dla następujących obiektów będących własnością IPD Sp. Z o.o.

Lp.

Lokalizacja

Nazwa obiektu

Ilość kotłów gazowych

1

Świdnica

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Towarowej 28 A

4

2

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Towarowej 28 A

1

3

Dzierżoniów

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Strefowej 17

1

4

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Strefowej 19

2

5

Wałbrzych

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Uczniowska 34

3

6

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Południowa 3

1

7

Świebodzice ul. Wałbrzyska 38

Budynek biurowo – socjalny przy hali G

1

8

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno – techniczną hala A

1

9

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno – techniczną hala B i C

4

10

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno – techniczną hala D

1

11

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno – techniczną hala F

2

12

Budynek usługowy (wulkanizacja)

1 (kocioł na paliwo stałe)

13

Świebodzice ul. Szosa Świdnicka 57

Obiekt produkcyjno – usługowy

1 (kocioł na paliwo stałe)

14

Żarów

Budynek biurowo – usługowy ul. Zamkowa

1

 

– Wykonawca po dokonanym przeglądzie umieści informację: o nazwie firmy dokonującej kontrolę, datę wykonania, datę następnego przeglądu oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej.

– Wykonawca zobowiązany jest wykonać okresowe, od sierpnia 2018 r. do lutego 2019 r., czyszczenie przewodów kominowych zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34, odpowiednio:

a) czyszczenie przewodów spalinowych dwa razy w terminie do 15 sierpnia 2018 r. oraz w terminie do 15 luty 2019 r.

b) czyszczenie przewodów spalinowych trzy razy w terminie do 15 sierpnia 2018 r., 15 listopada 2018 r. oraz 15 luty 2019 r.

 

Termin wykonania zamówienia:

  1. Rozpoczęcie realizacji: od dnia przekazania zlecenia;

  2. Zakończenie realizacji: 15 luty 2019 roku.

W przypadku stwierdzenia, nieprawidłowości należy pisemnie o tym poinformować Zamawiającego.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Kloc lub Panią Dagmarą Komendera pod nr tel. 047/646-25-76.

Podpisaną ofertę należy przesłać na adres e-mail: dagmara.komendera@ipdevelopment.pl w terminie do 20.07.2018 roku do godziny 15.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

Oferta powinna uwzględnić cenę netto za wykonanie wszystkich przeglądów.

 

Załączniki:

  1. Oferta
  2. Oświadczenie