Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zabudowy szeregowej zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Czereśniowej, działki gruntu nr 342/15, 342/14, 342/13, 342/12, 342/11, 342/10, 342/9, 342/8, 342/7, 342/6, 342/5, obręb 11 Poniatów.

Spółka INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zabudowy szeregowej zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Czereśniowej, działki gruntu nr 342/15, 342/14, 342/13, 342/12, 342/11, 342/10, 342/9, 342/8, 342/7, 342/6, 342/5, obręb 11 Poniatów.

Szczegółowe warunki zapytania ofertowego oraz wytyczne do projektowania znajdują się w załączniku nr 1 – „szczegółowy zakres zapytania ofertowego oraz wytyczne do projektowania”

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt  pod nr telefonu 74 646 25 77.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2016r. do godziny 12.00

Wykaz załączników:

zalacznik-nr-1-szczegolowy-zakres-zapytania-ofertowego-oraz-wytyczne-do-projektowania

zalacznik-nr-2-koncepcja-planowanej-zabudowy-szeregowej-wraz-z-podzialem-na-etapy

zalacznik-nr-3-mpzp-tresc-uchwaly

zalacznik-nr-3-mpzp-czesc-graficzna

formularz-nr-1-wykaz-opracowanych-dokumenatacji-projektowych

formularz-nr-2-aktualne-informacje-o-oferencie

 AKTUALIZACJA! załącznik nr 4-mapa zasadnicza mapa-zasadnicza-ul-czeresniowa

AKTUALIZACJA! wypis-i-wyrys-z-ewidencji-gruntow

zalacznik-nr-5-opinia-geotechniczna

zalacznik-nr-5-lokalizacja-otworow

 

 

Pytania do treści zapytania ofertowego:

1.W jakim miejscach przewidują Państwo miejsca postojowe dla każdego budynku?

Odp. Miejsca postojowe należy przewidzieć na terenie działki objętej projektowaniem.

2. Czy sieci poza działkami są w zakresie opracowania przez oferenta? Czy należy projektować sieci w drodze(jakie?) i wystąpiono o włączenie do drogi publicznej?

Odp. Sieci przebiegają w pasie drogowym ul. Czereśniowej.  Dla obecnego podziału działek przyłącza są wyprowadzone. Z uwagi, że zmieni się ilość budynków należy dla poszczególnych planowanych segmentów przeprojektować przyłącza.

Inwestor nie występował do właściciela drogi – Gminy Wałbrzych w sprawie zjazdów na nieruchomość – zakres ten leży po stronie oferenta.

Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy mapę zasadniczą.

3.Czy wyniki badań podłoża wskazują warunki gruntowe proste?

Odp. Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy badania geotechniczne. Warunki gruntowe zostały zaliczone do prostych.