Zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu

Spółka ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu w następującym zakresie:

 

– opryski randapem

– odchwaszczanie powierzchni chodników,

– koszenie poboczy (0,5 m od krawężnika),

– grabienie,

– wywóz pokosu

Powyższe prace należy wykonywać z taką częstotliwością, która świadczyła będzie o właściwym uporządkowaniu chodników i wykoszeniu poboczy, jednak nie rzadziej nie 1 raz w miesiącu.

Prosimy o podanie w ofercie cen w dwóch wariantach:

  • Cena za jednorazową usługę
  • Cena ryczałtowa za miesiąc

Okres realizacji usługi: od podpisania umowy do 31 października 2017r. i od 1.03.2018r. do 31 października 2018r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania uzasadnienia, w szczególności gdy koszt realizacji zamówienia przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy: agnieszka.jaroszewska@ipdevelopment.pl do dnia 13.10.2017r. do godz.15.00

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panią Agnieszka Jaroszewską 74 646 25 77

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną terenu, który podlegać będzie pracom objętym Zamówieniem.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Mapa terenu
  3. Oferta (.doc) (.pdf)
  4. Oświadczenie (.doc) (.pdf)

 


INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania, którego przedmiotem jest:

„Uporządkowanie chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu” – usługa jednorazowa

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

COMBAT SECURITY Sp. z o.o
Ul. Sycowska 6B
51-319 Wrocław

 

Załącznik:

  1. Informacja o udzieleniu zamówienia (pdf)

 


 

INFORMACJA DO OFERENTÓW

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp z o.o uprzejmie informuje, że unieważniono postępowanie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 9 październik 2017 r. na realizację usługi polegającej na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przyległych do ul. Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu. Powodem unieważnienia postępowania jest konieczność doszczegółowienia zapytania ofertowego.

 

Załącznik:

  1. Unieważnienie postępowania (pdf)