Zapytanie ofertowe na realizację usługi: zakup i transport (dostawa wraz z rozładunkiem na wskazane miejsce – ul. Uczniowska 34 Wałbrzych) kontenera – stróżówki w systemie przenośnym

Zapytanie ofertowe na realizację usługi: zakup i transport (dostawa wraz z rozładunkiem na wskazane miejsce – ul. Uczniowska 34 Wałbrzych) kontenera – stróżówki w systemie przenośnym.

Spółka ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi: zakup i transport (dostawa wraz z rozładunkiem na wskazane miejsce – ul. Uczniowska 34 w Wałbrzychu) kontenera – stróżówki w systemie przenośnym.

Parametry techniczne kontenera-stróżówki :

Zamówienie obejmuje zakup i transport ( dostawa na wskazane miejsce) kontenera – stróżówki w systemie przenośnym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

a) długość/szerokość – 2m2 x 4 m2 = 8m2,
b) z 3 stron stolarka okienna PCV,
c) drzwi zewnętrzne pełne ocieplane,
d) instalacja elektryczna.

Termin wykonania zamówienia :
a) rozpoczęcie realizacji: – od dnia przekazania zlecenia,
b) zakończenie realizacji – do ustalenia jednak nie później niż do 17 lutego 2017r.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Robertem Strzeleckim pod nr telefonu 74 646 25 76.

Podpisaną ofertę należy przesłać na adres email: robert.strzelecki@ipdevelopment.pl w terminie do 6.02.2017 r. do godziny 12.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za realizację usługi .

Załącznik nr 1