Zapytanie ofertowe  na uzupełnienie ubytków w drodze wewnętrznej o  nawierzchni  betonowej przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach

 Spółka INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na uzupełnienie ubytków w drodze wewnętrznej  o nawierzchni  betonowej przy               ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach .

 

Zakres prac obejmuje:

  • uzupełnienie ubytków w drodze wewnętrznej o nawierzchni  betonowej
  • skucie fundamentu wraz z jego utylizacją (fundament po byłej estakadzie)
  • wykonanie wykopu na terenie utwardzonym wraz z przygotowaniem  pod ułożenie przewodu zasilającego

Termin wykonania w/w  prac, do ustalenia jednak nie później niż do 31 grudnia 2016 r.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Robertem Strzeleckim  pod nr telefonu 74 646 25 77.

 

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: robert.strzelecki @ipdevelopment.pl w terminie do 15.11.2016 r. do godziny 12.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto  za wykonanie wszystkich robót .

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac.      W tym celu proszę o kontakt pod numerem telefonu tel. 74 646 25 76.