Zapytanie ofertowe na wykonanie czynności czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych w halach produkcyjno-magazynowych będących własnością IPD: w Dzierżoniowie, Świdnicy, Świebodzicach i Wałbrzychu (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.09.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych terenów Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Data rozpoczęcia: 07.09.2015

Data zakończenia: 11.09.2015

 

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie czynności czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych na halach produkcyjno-magazynowych będących własnością IPD zlokalizowanych w:

 1. Dzierżoniowski Park Przemysłowy (DPP)

DZIERŻONIÓW:

 • hala przy ul. Strefowej 15-17,
 • hala przy ul. Strefowej 19
 1. Świdnicki Park Przemysłowy (ŚPP)

ŚWIDNICA:

 • hala przy ul. Towarowej 30,
 • hala przy ul. Towarowej 28A
 1. Świebodzicki Park Przemysłowy (ŚBPP)

ŚWIEBODZICE:

hale przy ul. Wałbrzyskiej 38:

 • hala główna (G),
 • hala A,
 • hala B i C,
 • hala D
 1. Wałbrzyski Park Przemysłowy

WAŁBRZYCH:

 • hala przy ul.  Uczniowskiej 34

 

Czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych powinny przeprowadzić osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.

Termin wykonania w/w czynności do 15 października 2015r.

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: henryk.pietron@ipdevelopment.pl lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w terminie do 11.09.2015 r. do godziny 13.00.

Kontakt  telefoniczny pod numerem 691-713-666 lub 74 646 25 78.