Zapytanie ofertowe na wykonanie czynności konserwacyjnych systemu detekcji gazu w halach produkcyjno-magazynowych będących własnością IPD: w Dzierżoniowie, Świdnicy, Świebodzicach i Wałbrzychu

Data rozpoczęcia: 25.08.2015

Data zakończenia: 07.09.2015

 

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie czynności konserwacyjnych systemu detekcji gazu halach produkcyjno-magazynowych będących własnością IPD :

DPP DZIERŻONIÓW: hala przy ul. Strefowej 15-17, – hala przy ul. Strefowej 19

ŚPP ŚWIDNICA: hala przy ul. Towarowej 30, Hala przy ul. Towarowej 28A

ŚBPP ŚWIEBODZICE ul. Wałbrzyska 38: duża hala, Hala A, hala B i C, hala D

WPP WAŁBRZYCH hala przy ul.  Uczniowskiej 34

Zakres Prac obejmuje:

Konserwację systemu detekcji gazu wraz z całym układem zasilania  .

Konserwacji nie  podlegają promienniki które zostały odłączone zarówno elektrycznie jak i gazowo w ilości:

2 promienniki na hali w Dzierżoniowie ul. Strefowa 15-17,

2 promienniki na hali w Dzierżoniowie ul. Strefowa 19,

5 promienników na hali w Świdnicy ul. Wałbrzyska 30

 

Termin wykonania w/w prac do 15 października 2015r.

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: mariola.paradowska@ipdevelopment.pl w terminie do 07.09.2015 r. do godziny 10.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za każdy obiekt osobno .

Zaleca się przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu wykonywania czynności konserwacyjnych systemu detekcji gazu budowlanych. W tym celu proszę o kontakt pod numerem telefonu tel. 691-713-666,  74 646 25 78.