Zapytanie ofertowe na wykonanie prac naprawczych tynku w budynku przy ul. Lawendowej 1 w Dzierżoniowie

Data rozpoczęcia: 10.06.2016
Data zakończenia: 20.06.2016

Zapraszamy do złożenia ofert na prace remontowo – budowlane polegające na miejscowej naprawie tynku elewacyjnego budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Lawendowej 1 w Dzierżoniowie.

Zakres prac:

  1. prace remontowo-budowlane polegające na miejscowej naprawie odspojonego tynku elewacyjnego (około 50m2) na ścianie zewnętrznej i tarasowej budynku wielorodzinnego ul. Lawendowej 1 w Dzierżoniowie;
  2. prace związane z usunięciem powstałego gruzu;
  3. czynności porządkowe na terenie gdzie odbywały się prace.

Wymagana wizja lokalna po wcześniejszym umówieniu się tel. 74 646 25 77

Uprzejmie proszę o podanie w ofercie ceny jednostkowej za w/w prace oraz określenie terminu wykonania zamówienia. Rozliczenie prac nastąpi na podstawie obmiaru wykonanych prac. Preferowany termin wykonania do 31.07.2016 r.

Swoją ofertę należy podpisać, zeskanować i przesłać na adres email: dagmara.komendera@ipdevelopment.pl w terminie do 20.06.2016 r. do godziny 10.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16.

W załączeniu zdjęcia pokazujące stan tynku elewacyjnego oraz lokalizacją miejsca zrobienia zdjęcia.

Przekrój budynku ze wskazaniem miejsca zrobienia zdjęcia (numeracja zdjęć pod zdjęciami)

Zdjęcie nr 1
Zdjęcie nr 1
Zdjęcie nr 2
Zdjęcie nr 2
Zdjęcie nr 3
Zdjęcie nr 3
Zdjęcie nr 4
Zdjęcie nr 4
Zdjęcie nr 5
Zdjęcie nr 5
Zdjęcie nr 6
Zdjęcie nr 6
Zdjęcie nr 7
Zdjęcie nr 7
Zdjęcie nr 8
Zdjęcie nr 8