Zapytanie ofertowe na wykonanie prac naprawczych w budynku przy ul. Orkana 23 a, 23 b, 23 c w Wałbrzychu


Data rozpoczęcia: 08.10.2015 r.
Data zakończenia: 19.10.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie prac remontowo – budowlanych na loggiach oraz na ścianach wewnętrznych przy oknach balkonowych w poszczególnych
mieszkaniach w budynku przy ul. Orkana 23 a, 23 b, 23 c w Wałbrzychu.

Zakres prac:

  1. LOGGIE: Mieszkanie 23a/1, 23b/8, 23b/9, 23b/10 (tylko częściowo), 23b/17

a) Zbicie starych płytek wraz z klejem i cokołów z posadzki balkonu,

b) Odtworzenie izolacji poziomej z wywinięciem na cokoliki (papa wraz z folią w płynie),

c) Ułożenie nowych płytek na posadzce z odpowiednim spadkiem.

  1. MIESZKANIA: Mieszkanie 23a/1, 23b/8, 23b/9, 23b/10, 23b/17

a) Prace polegające na skucie zmurszałych tynków (ściany loggii oraz ściany przy drzwiach balkonowych),

b) Prace polegające na ich odtworzeniu (w mieszkaniu nr 23a/1 należy również odtworzyć powłokę malarską).

  1. SERWEROWNIA oraz ściana na klatce schodowej (przy serwerowni)

a) Prace polegające na skucie zmurszałych tynków,

b) Prace polegające na ich odtworzeniu.

  1. Prace związane z usunięciem, wywózką i utylizacja gruzu;
  2. Czynności porządkowe na terenie budynku oraz w mieszkaniach gdzie odbywały się prace.

Wymagana wizja lokalna
po wcześniejszym umówieniu się tel. 74 646 25 77

Uprzejmie proszę o podanie w ofercie ceny za poszczególne w/w punkty oraz określenie terminu wykonania zamówienia. Preferowany termin wykonania do 30.11.2015 r. prace na zewnątrz (loggie), a prace wewnętrzne do 15.12.2015 r.

Swoją ofertę należy podpisać, zeskanować i przesłać na adres email: dagmara.komendera@ipdevelopment.pl w terminie do 19.10.2015 r. do godziny 10.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.