Zapytanie ofertowe na wykonanie prac związanych z wykonaniem separatora ropopochodnego na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie prac związanych z wykonaniem separatora ropopochodnego na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach.

Zakres prac:

  1. Zamontowanie na istniejącym kolektorze kanalizacji deszczowej separator ropopochodny firmy Hauraton AQUAFIX K2BP 60/600 z 10 krotnym by-passem.  Inwestor dopuszcza po uprzedniej pisemnej akceptacji montaż separatora innej firmy niemniej jednak o równorzędnych parametrach. Zakres prac obejmuje również odtworzenie istniejącego terenu (w tym nawierzchni drogowej) a także utylizację powstałego gruntu oraz gruzu z wykopu.

Prace należy wykonać zgodnie z operatem wodnoprawnym i pozwoleniem wodnoprawnym – Załącznik nr 1.

Wymagana wizja lokalna po wcześniejszym umówieniu się tel. 74 646 25 77

Uprzejmie proszę o podanie w ofercie ceny za w/w prace oraz określenie terminu wykonania zamówienia.

Preferowany termin wykonania do 30.09.2015 r.

Swoją ofertę należy podpisać, zeskanować i przesłać na adres email: dagmara.komendera@ipdevelopment.pl w terminie do 01.09.2015 r. do godziny 14.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16.

 

 Załącznik 1

decyzja pozwolenia wodnoprawnego

pieczątka operat wodnoprawny

Operat wodnoprawny

Operat swiebodzice

OP1

OP2

OP3