Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych – dostawa i montaż stolarki drzwiowej i okiennej EI60 na terenie hali G, położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38.

Spółka ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane – polegająca na dostawie i montażu stolarki drzwiowej i okiennej EI 60 w istniejących ścianach oddzielenia pożarowego na obiekcie w Świebodzicach położonego przy ul. Wałbrzyskiej 38.  

 

Zakres prac obejmuje:

– wykucie starej stolarki,

– dostawę i montaż nowej stolarki EI60,

– obróbkę ościeży (tynkowanie, malowanie),

– utylizację materiałów powstałych z rozbiórek.

Oferta (kwota zł netto) powinna uwzględniać w/w zakres.

 

Zestawienie stolarki:

  1. 1 szt. okno 124x102cm (wymiar w świetle muru)

  2. 5 szt. drzwi 120x200cm (wymiary w świetle ościeżnicy)

  3. 2 szt. drzwi 100x200cm (wymiary w świetle ościeżnicy)

  4. 3 szt. drzwi dwuskrzydłowych, skrzydło czynne 100x200cm, skrzydło bierne 40x200cm (wymiary w świetle ościeżnicy)

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną obiektu, w którym prowadzone będą prace.

 

Ofertę należy przesłać na adres mailowy: ipd@ipdevelopment.pl do dnia 22.12.2017r. do godz.15.00

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu z Panem Wojciechem Kloc nr tel. 791 531 159

 

Termin rozpoczęcia prac od stycznia 2018. Termin płatności oraz termin zakończenia prac do ustalenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania uzasadnienia.

 

Załączniki:

  1. Rzut parteru z lokalizacją planowanej do wymiany stolarki.