Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej do celów przeciwpożarowych w Świdnicy, ul. Towarowa 30

Wałbrzych, 17.08.2015r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania wewnętrznej instalacji wodnej do celów przeciwpożarowych dla obiektu zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 30.

Zakres prac obejmuje:

  • Wykonanie wpięcia w zewnętrzną sieć wodociągową w160(PE) znajdującą się w odległości ok. 9 m od granicy budynku;
  • Doprowadzenie wody do budynku wraz z montażem zasuwy przed halą;
  • Wykonanie wewnętrznej instalacji rurowej z rur i kształtek stalowych ocynkowanych;
  • Montaż kompletnych, certyfikowanych hydrantów wewnętrznych HW-52 z wężem płasko składanym oraz niezbędnej armatury;
  • Oznakowanie hydrantów zgodnie z PN-N-01256/01 oraz PN-N-01256/04;
  • Wykonanie niezbędnych testów i prób instalacji potwierdzonych protokołami (badanie szczelności, pomiary ciśnienia, pomiary wydajności itp.);
  • Użyte do wykonania instalacji materiały oraz sposób prowadzenia robót muszą odpowiadać warunkom technicznym i przepisom BHP.

Rozmieszczenie hydrantów oraz zakres opracowania przedstawiamy w koncepcji i opisie technicznym.

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwota ryczałtowa. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy wpływające na zaproponowaną przez Wykonawcę cenę. W szczególności należy uwzględnić wszelkie koszty związane z  utylizacją odpadów, wykonaniem obejść istniejących instalacji w przypadku wystąpienia kolizji, wykonaniem odpowiednich uszczelnień, wykonaniem obróbek, uzupełnień w obudowie hali, zabezpieczeniem przeciwpożarowym przejść przez ściany i stropy itp.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości przy sporządzaniu oferty bądź też konieczności uzyskania dodatkowych informacji, uprzejmie proszę o kontakt z:

Przed złożeniem ofert wymagane jest odbycie wizji lokalnej na terenie przedmiotowej hali, po wcześniejszym umówieniu się.

Oferty prosimy składać do 31.08.2015 r. do godziny 10.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu – sekretariat lub w formie skanu prosimy przesłać na podany wyżej adres e-mailowy.

Załączniki do ogłoszenia

Świdnica opis techniczny do instalacji ppoż

koncpecja rozmieszczenia hydrantów Świdnica