Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie wewnętrznej instalacji wodnej do celów przeciwpożarowych dla obiektów produkcyjno-magazynowych położonych w Świdnicy przy ul. Towarowa 28A oraz w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19

Szanowni Państwo,

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaprojektowania wewnętrznej instalacji wodnej do celów przeciwpożarowych dla obiektów zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Towarowej 28A oraz w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19.
Zakres prac obejmuje:

  1. Opracowanie koncepcji, które muszą zostać uzgodnione przez Zamawiającego i ubezpieczyciela obiektów;
  2. Opracowanie projektów budowlanych uzgodnionych przez rzeczoznawcę do spraw p.poż.;
  3. Uzyskanie decyzji pozwoleń na budowę.

Wynagrodzenie Oferenta za wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwota ryczałtowa. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy wpływające na zaproponowaną przez Oferentów cenę.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości przy sporządzaniu oferty bądź też konieczności uzyskania dodatkowych informacji, uprzejmie proszę o kontakt z:

Przed złożeniem ofert możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie przedmiotowych hal, po wcześniejszym umówieniu się.
Oferty prosimy składać do 30.11.2017 r. do godziny 10.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu – sekretariat (I piętro) lub w formie skanu prosimy przesłać na podany wyżej adres e-mailowy.
Preferowany termin wykonania pkt. 1 i 2 z w/w zakresu prac do końca stycznia 2018r.
Załączniki:
1. Mapy z zaznaczonymi przebiegami sieci wodociągowych.
2. Rzuty hal (bez wydzieleń wewnętrznych) w wersji pdf. i dwg.
Towarowa 28A
Strefowa 19
3. Załącznik nr 1 (docx)
4. Załącznik nr 2 (docx)