Zapytanie ofertowe – rozbudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach.

Data rozpoczęcia: 2015-07-02
Data zakończenia:2015-07-21

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania rozbudowy wewnętrznej instalacji wodnej do celów przeciwpożarowych dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38.

Zakres prac obejmuje:

  • Wykonanie odpowiedniej liczby wpięć w istniejącą instalację zimnej wody ppoż. znajdującej się wewnątrz hali,
  • Montaż hydrantów wewnętrznych HW-52 z wężem płasko składanym oraz niezbędnej armatury (zawory hydrantowe itp.),
  • Doposażenie części istniejących hydrantów w dodatkowe węże,
  • Oznakowanie hydrantów zgodnie z PN-N-01256/01 oraz PN-N-01256/04,
  • Wykonanie niezbędnych testów i prób instalacji potwierdzonych protokołami,
  • Użyte do wykonania instalacji materiały oraz sposób prowadzenia robót muszą odpowiadać warunkom technicznym i przepisom BHP

Rozmieszczenie hydrantów oraz zakres opracowania przedstawiamy w koncepcji i opisie technicznym.

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwota ryczałtowa. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy wpływające na zaproponowaną przez Wykonawcę cenę. W szczególności należy uwzględnić wszelkie koszty związane z utylizacją odpadów, wykonaniem obejść istniejących instalacji w przypadku wystąpienia kolizji, wykonaniem odpowiednich uszczelnień, wykonaniem obróbek, uzupełnień w obudowie hali itp.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości przy sporządzaniu oferty bądź też konieczności uzyskania dodatkowych informacji, uprzejmie proszę o kontakt z:

Istnieje również możliwość umówienia się na spotkanie, celem dokonania wizji przedmiotowej hali objętej zleceniem.

Oferty prosimy składać do 21.07.2015 r. do godziny 10.00 w formie papierowej w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu – sekretariat lub w formie skanu prosimy przesłać na podane wyżej adresy e-mailowe pracowników Spółki.

Załączniki

Hala G Świebodzice – rzut hali (plik .pdf)

Hala G Świebodzice – rzut przyziemia (plik .pdf)

Opis techniczny do instalacji ppoż hala budynek G Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 (plik .pdf)