Zapytanie ofertowe w sprawie 5 letniej okresowej kontroli w zakresie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) Ustawy Prawo budowlane – rok 2016

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie kontroli w ramach 5 letniego okresowego sprawdzenia stanu technicznego obiektu w zakresie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej elektrycznych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) Ustawy Prawo budowlane.

Zakres prac zgodny z art. 62 ust. 1 pkt. 2) Ustawy Prawo budowlane tj.:

 1. Wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie:
  1. stanu sprawności połączeń,
  2. stanu sprawności osprzętu,
  3. stanu sprawności zabezpieczeń,
  4. stanu sprawności środków ochrony od porażeń,
  5. stanu sprawności oporności izolacji przewodów,
  6. stanu sprawności uziemień instalacji i aparatów.

 

 1. Obiekty objęte kontrolą:
Lp. Obiekt Zakres kontroli
I Świebodzice  
a Budynek G – budynek socjalny 105-71 Instalacja piorunochronna
b Budynek G – hala produkcyjna 101-72 Instalacja piorunochronna
c Budynek ATP (104-24) Instalacja piorunochronna
d Szosa Świdnicka 57 Instalacja piorunochronna
II Świdnica  
a Hala produkcyjna ul. Towarowa 30 (osobno budynek stacji trafo) Cały zakres przeglądu 5 letniego
III Wałbrzych  
a Hala produkcyjna ul. Uczniowska 34 (osobno budynek stacji trafo) Cały zakres przeglądu 5 letniego
IV Dzierżoniów  
a Hala produkcyjna ul. Strefowa 15-17 (osobno budynek stacji trafo) Cały zakres przeglądu 5 letniego
V Żarów  
a Budynek usługowo – biurowy ul. Zamkowa 1 Cały zakres przeglądu 5 letniego

 

Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem IPD Sp. z o.o. – Panem Wojciechem Kloc pod nr tel. 74 646 25 77.

Uprzejmie proszę o podanie w ofercie ceny za poszczególne w/w punkty w tym także osobną cenę za stację trafo przynależącą do poszczególnych obiektów zgodnie z załączoną tabelą. Należy również określić termin wykonania zamówienia.

Swoją ofertę należy podpisać, zeskanować i przesłać na adres email: Wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 01.06.2016 r. do godziny 10.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16.

Tabela wg której należy przygotować ofertę:

 

Lp. Obiekt Zakres kontroli cena Termin
I Świebodzice      
a Budynek G – budynek socjalny 105-71 Instalacja piorunochronna    
b Budynek G – hala produkcyjna 101-72 Instalacja piorunochronna    
c Budynek ATP (104-24) Instalacja piorunochronna    
d Szosa Świdnicka 57 Instalacja piorunochronna    
II Świdnica   Zakres:

Sprawdzenie stanu sprawności

cena  
a Hala produkcyjna ul. Towarowa 30 (osobno budynek stacji trafo) Cały zakres kontroli 5 letniej połączeń    
osprzętu    
zabezpieczeń    
środków ochrony od porażeń    
oporności izolacji przewodów    
uziemień instalacji i aparatów    
III Wałbrzych   Zakres:

Sprawdzenie stanu sprawności

cena  
a Hala produkcyjna ul. Uczniowska 34 (osobno budynek stacji trafo) Cały zakres  kontroli 5 letniej połączeń    
osprzętu    
zabezpieczeń    
środków ochrony od porażeń    
oporności izolacji przewodów    
uziemień instalacji i aparatów    
IV Dzierżoniów   Zakres:

Sprawdzenie stanu sprawności

cena  
a Hala produkcyjna ul. Strefowa 15-17 (osobno budynek stacji trafo) Cały zakres  kontroli 5 letniej połączeń    
osprzętu    
zabezpieczeń    
środków ochrony od porażeń    
oporności izolacji przewodów    
uziemień instalacji i aparatów    
V Żarów   Zakres:

Sprawdzenie stanu sprawności

cena  
a Budynek usługowo – biurowy ul. Zamkowa 1 Cały zakres  kontroli 5 letniej połączeń    
osprzętu    
zabezpieczeń    
środków ochrony od porażeń    
oporności izolacji przewodów    
uziemień instalacji i aparatów