Zapytanie ofertowe wykonanie materiału filmowego i zdjęć z powietrza Osiedle Wałbrzych

Zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonanie materiału filmowego oraz zdjęć terenu z powietrza (dronem), a następnie zmontowanie i postprodukcję filmu promującego/reklamującego przedmiotowy teren, jako urokliwe miejsce, w którym powstaną domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej.

Zakres prac:

 1. przygotowanie propozycji scenariusza filmu i zatwierdzenie go z zamawiającym;
 2. wykonanie materiału filmowego z powietrza – dronem, na podstawie którego zostanie zmontowany gotowy film promocyjno – reklamowy – rozdzielczość co najmniej full hd (preferowana 4k). Film będzie publikowany w internecie, telewizji, na pokazach publicznych. Film ma zawierać sceny ruchome kręcone z lotu ptaka oraz zdjęcia z wykorzystaniem elementów graficznych i  animacji. Film ma pełnić funkcję promocyjną.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie filmu i sposobu jego wykonywania:

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym opracuje scenariusz i wykona film promocyjny, zgodnie z poniższymi wskazaniami:

 • Cały film ma trwać do 2 minut
 • Realizacja produkcji: Osiedle Tęczowe przy ul. Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Orzechowej (okolice ul. Orkana) w Wałbrzychu, teren z przygotowaną infrastrukturą techniczną, sąsiedztwo zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej (zgodnie z załączoną mapką). Zgodnie z załączoną mapką. Działki przeznaczone pod planowaną inwestycję zabudowy szeregowej oznaczone numerami od 342/5-342/15, teren oznaczony na mapce jako pod zabudowę szeregową będzie zagospodarowywany na późniejszym etapie.
 • Postprodukcja materiałów tj. m.in. montaż, napisy, logotypy, ewentualne udźwiękowienie filmu
 • Całość produkcji ma się składać z filmu z lotu ptaka nakręconego urządzeniem typu dron oraz zdjęć z lotu ptaka
 • opracowanie animowanej czołówki dla filmu
 • opracowanie belek/nakładek z dodatkowymi opisami
 • struktura filmu: czołówka, różne atrakcyjne ujęcia terenu oraz dodatkowe informacje, zakończenie zawierające dane adresowe
 • na czołówce oraz tyłówce mają być wykorzystane logotypy Spółki,
 • dokonanie ewentualnych korekt i przedstawienie ostatecznej wersji Zamawiającemu
 • film ma być nakręcony w technice co najmniej FullHD (preferowana 4K);
 • Wykonawca przekaże dwa opracowania techniczne: film w jakości FullHD/4K nagrany na nośniku DVD lub pendrive oraz plik AVI do zamieszczania i odtwarzania w Internecie. Dodatkowo Wykonawca przekaże materiały źródłowe (w 2 kopiach)
 • Wykonawca zapewnia szczegółowy scenariusz filmu, potrzebny sprzęt, osoby z odpowiednimi kwalifikacjami a także w przypadku podjęcia decyzji o użyciu podkładu muzycznego licencjonowaną muzykę z uwzględnieniem opłaty licencyjnej za wykorzystane utwory.
 1. wykonanie zdjęć terenu, w tym z powietrza (dronem) maksymalnie 10 różnych ujęć, podkreślających walory terenu pod lokalizację domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej – w wersji elektronicznej, o rozdzielczości pozwalającej na wykorzystanie zdjęć zarówno na stronach internetowych, jak i w poligrafii (wydruki wielkoformatowe – banery, ulotki i foldery reklamowe), ewentualne wykorzystanie do umieszczenia wizualizacji przyszłej zabudowy szeregowej. Wykonawca dokona odpowiedniej obróbki cyfrowej zdjęć, aby podnieść ich atrakcyjność. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pliki źródłowe.
 2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do wykorzystywania wszystkich materiałów zawartych w filmie oraz wszelkich utworów powstałych w wyniku realizacji umowy na wszystkich polach eksploatacji z możliwością ewentualnych późniejszych modyfikacji przez Zamawiającego lub wybrane przez Zamawiającego podmioty trzecie.

 

Termin wykonania zlecenia:

 • materiał filmowy i zdjęcia należy pozyskać w możliwie najkrótszym terminie, przy słonecznych warunkach pogodowych, korzystnie oddających walory lokalizacji, z maksymalnym wykorzystaniem aury jesiennej;
 • termin wykonania montażu i postprodukcji: 28.12.2016 r.

Opcje dodatkowe do wyceny (proszę podać jako odrębne elementy):

 • podkład muzyczny
 • lektor
 • Wymagania odnośnie firmy
 • firma musi przedstawić swoje dotychczasowe doświadczenie w zakresie przygotowywania filmów reklamowych – portfolio (mile widziane w branży deweloperskiej) – co najmniej 3 realizacje
 • firma musi posiadać ważne pozwolenia/licencje na pilotowanie dronów i wykonywanie zdjęć i filmów w pobliżu terenów zabudowanych

 

Pytania/ Termin i miejsce złożenia oferty:

 • termin składania ofert mija 07.11.2016 r. do godz. 14.00
 • zgłoszenie może być złożone:
  • osobiście: sekretariat INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych (ważna data wpływu zgłoszenia do biura)
  • za pomocą poczty e-mail:  mariusz.fedoruk@ipdevelopment.pl
  • kontakt i pytania: Mariusz Fedoruk, tel. 74 646 25 76, e-mail:  mariusz.fedoruk@ipdevelopment.pl

 

Warunki wyboru wykonawcy:

 • cena, porównanie dotychczasowych realizacji
 • Zamawiający dokona porównania otrzymanych ofert, z których wybierze najbardziej korzystną

 

Ogólne warunki zapytania:

 • płatność: przelew bankowy po realizacji zamówienia i potwierdzeniu odbioru
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania bez wyłonienia oferenta i bez podania przyczyn
 • Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej

Załączniki

dzialki_wolne_pazdziernik2010t zdjecie-osiedla-3 zdjecie-osiedla-2 zdjecie-osiedla-1 walbrzych-orkana