Zawiadomienie wybór oferty przetarg nieograniczony dotyczący wykonania systemu sygnalizacji pożaru (SAP) Świdnica

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych prowadząca postępowanie przetargowe – przetarg nieograniczony dotyczący wykonania systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 28A, zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego

Wybrano ofertę złożoną przez:

Setia INVEST Andrzej Ostrowski z/s w Wołowie

Uzasadnienie wyboru oferty:

Firma Setia INVEST Andrzej Ostrowski zaproponowała najkorzystniejsze warunki podczas Etapu II – negocjacje.