Zapytanie ofertowe i negocjacje – budowa ściany wydzielającej część hali w Świdnicy przy ul. Towarowej 28A

Data rozpoczęcia: 2015-07-27 Data zakończenia:2015-08-06

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do składania wstępnych ofert oraz do negocjacji, na wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu ściany (na pełną wysokość) wydzielającej część hali położonej w Świdnicy przy ul. Towarowej 28A  za pomocą płyt warstwowych o grubości 100mm, wypełnienie – styropian. Przewidywana dł. ściany to około 68m, wysokość hali około 6,5 m. W załączeniu zamieszczamy zdjęcia wnętrza hali. Wycenie podlega wykonanie ściany wraz z dostarczeniem materiału (ewentualnie z montażem podkonstrukcji), ponadto z wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich, uszczelnień (połączenie dachu, posadzki), itp.

Istnieje możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu się tel. 74 646 25 77.

Uprzejmie proszę o podanie w ofercie ceny za w/w prace oraz określenie terminu wykonania zamówienia. Ze względu na zobowiązania wobec przyszłego najemcy preferowany jest termin wykonania do 15.09.2015 r.

Swoją ofertę należy podpisać, zeskanować i przesłać na adres email: robert.strzelecki@ipdevelopment.pl w terminie do 06.08.2015 r. do godziny 14.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16.