Zapytanie ofertowe – aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

 

Spółka ,,INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z uwzględnieniem nowego podziału pomieszczeń biurowo-socjalnych dla obiektu poniżej :

  • Świebodzicki Park Przemysłowy ul. Wałbrzyska 38

– hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną (Hala A)

 

 

Termin wykonania zamówienia :

  1. rozpoczęcie realizacji: – od dnia przekazania zlecenia

  2. zakończenie realizacji – nie później niż do 30 grudnia 2017r.

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wskazanego obiektu wymagającej aktualizacji dostępna do wglądu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania uzasadnienia, w szczególności gdy koszt realizacji zamówienia przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panem Wojciechem Kloc pod nr telefonu 74 646 25 76.

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 11.12.2017 r. do godziny 15.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta