Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania czynności konserwacyjnych systemu detekcji gazu

 

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie czynność związanych z okresowym przeglądem systemu detekcji gazu na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością IPD zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków paragraf 3 ust. 2:

 

 

Lp.   TYP ILOŚĆ SUMA
1 Centrala:

MD2Z

8 24

MD4Z

4

MD8Z

1

CS4X

8

CS8X

1

WGT-06

2

         
2 Sygnalizator:

SL-32

12 22

SL-21

3

SOA-08

7

         
3 Detektor:

DEX

31 78

DEM-08

17

GP

14

INNE

16

         
4 Zawór:

ZBK-50

17 23

ZBK-100

2

ZB-65K

2

MAG-2000

2

         
5 Inne:

Koncentrator

1 10
STZ-8

9

 

 

Systemy detekcji gazu zlokalizowane są na obiektach:

a) Świdnicki Park Przemysłowy:

– hala przy ul. Towarowej 28A w Świdnicy;

– hala przy ul. Towarowej 30 w Świdnicy.

b) Dzierżoniowski Park Przemysłowy:

– hala przy ul. Strefowej 17 w Dzierżoniowie;

– hala przy ul. Strefowej 19 w Dzierżoniowie.

c) Wałbrzyski Park Przemysłowy:

– hala przy ul. Uczniowskiej 30 w Wałbrzychu.

d) Świebodzicki Park Przemysłowy przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach:

– budynek socjalno-biurowy G;

– hala i budynek A;

 

Zakres Prac obejmuje:

Wykonanie czynności konserwacyjnych systemu detekcji gazu wraz z całym układem zasilania zgodnie z Rozporządzeniem  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków paragraf 3 ust. 2: „ Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej “gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.”.

Termin wykonania w/w prac do 17.11.2017 r.

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 06.11.2017 r. do godziny 10.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za komplet.

Przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu wykonywania czynności konserwacyjnych systemu detekcji gazu. W tym celu proszę o kontakt pod numerem telefonu tel. 74 646 25 77.

 

Załączniki 

  1. Zapytanie ofertowe (docx)

 


 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie czynności związanych z okresowym przeglądam systemu detekcji gazu na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością Spółki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku paragraf 3 ust. 2

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Zakład Elektroniki i Automatyki Explomer
Il. K.Łowińskiego 54
31-752 Kraków

 

Załączniki 

  1. Informacja o udzieleniu zamówienia