Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania czynności konserwacyjnych systemu detekcji gazu- kalibracja detektorów

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kalibracji detektorów gazu na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością IPD sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków paragraf 3 ust. 2.
 Systemy detekcji gazu zlokalizowane są na obiektach:

a) Świdnicki Park Przemysłowy: hala przy ul. Towarowej 30 w Świdnicy.
b) Wałbrzyski Park Przemysłowy: hala przy ul. Uczniowskiej 34 w Wałbrzychu.

Zakres Prac obejmuje:

Wykonanie kalibracji detektorów gazu oraz wymiana akumulatora zasilającego centralę CS-4X, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp. Lokalizacja Typ detektora Ilość
1. Świdnicki Park Przemysłowy Ul. Towarowa 30 DEX/F4
EXGAZ GP-1
1
14
2. Wałbrzyski Park Przemysłowy Ul. Uczniowska 34 Alcaster DEM-08
Akumulator zasilający centralę CS-4x
16
1

 

 

Termin wykonania w/w prac do 02.02.2018 r.

Podpisaną ofertę  należy przesłać na adres email: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 19.01.2018 r. do godziny 10.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie całego zakresu zapytania ofertowego.

Przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu wykonywania czynności związanych z kalibracją detektorów gazu. W tym celu proszę o kontakt pod numerem telefonu tel. 74 646 25 77.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz oferty
3. Oświadczenie