Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zabudowy szeregowej zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Czereśniowej, działki gruntu nr 342/15, 342/14, 342/13, 342/12, 342/11, 342/10, 342/9, 342/8, 342/7, 342/6, 342/5, obręb 11 Poniatów.

Spółka INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zabudowy szeregowej zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Czereśniowej, działki gruntu nr 342/15, 342/14, 342/13, 342/12, 342/11, 342/10, 342/9, 342/8, 342/7, 342/6, 342/5, obręb 11 Poniatów.

Szczegółowe warunki zapytania ofertowego oraz wytyczne do projektowania znajdują się w załączniku nr 1 – „szczegółowy zakres zapytania ofertowego oraz wytyczne do projektowania”

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt  pod nr telefonu 74 646 25 77.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2016r. do godziny 12.00

Wykaz załączników:

 

Sporządził: Wojciech Kloc